• ورود
  • دریافت آپلیکیشن

  • مشخصات فنی
  • شرایط نگهداری
  • معرفی کلی
  • دانلودها
  • گالری تصاویر

در محل خنک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در ظرف کاملا دربسته تا 12 ماه قابل نگهداری است. این محصول آتشگیر است و باید دور از هر منبع آتشزا نگهداری شود.

چسب 702 ویژه چسباندن انواع روکش PVC به پنل های سخت PVC (پروفیلهای صفحه ای) به وسیله دستگاه خودکار روکش زنی می باشد که چسب توسط شکاف انتهای تیغه بر روی روکش اعمال می شود.