• ورود
  • دریافت آپلیکیشن
  • مشخصات فنی
  • شرایط نگهداری
  • معرفی کلی
  • دانلودها
  • گالری تصاویر
وضعیت ظاهری : پودر سفید یکنواخت / درصد فرمالدئید آزاد: کمتر از ۱,۶% / درصد رطوبت : کمتر از ۲% / PH (محلول ۵۰%): ۹- ۷ / ژل تایم: بیشتر از ۳۰ ثانیه
در مکان خشک و در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد به مدت یک سال قابل نگهداری است.
سامینو 800 پودر یکنواخت و خالص رزین اوره فرمالدئید قابل حل در آب است که از تغلیظ اوره فرمالدئید خالص که حاوی هیچگونه پرکننده نمی باشد تهیه شده است. این ماده به همراه مواد سخت کننده و گسترش کننده ها با استفاده از پرس داغ برای تولید نئوپان، تخته چندلایی و کارهای روکش چوبی بکار می رود. بسته به ترکیب چسبی که از این پودر تولید می شود قطعات ساخته شده بوسیله آن مقاومت لازم مندرج در آزمایش های IF20 و IW67 موضوع استاندارد DIN 68705 آلمان برای چندلایی و آزمایش V20 موضوع استاندارد DIN 68705 آلمان برای نئوپان را بدست خواهند آورد.