رزین پلی وینیل استات

به عنوان یکی از  مواد  اولیه  اصلی در تولید چسب چوب  کار برد دارد