رزین MF

این رزین برای تقویت مقاومت تخته های نئوپان در مقابل رطوبت و مواد شیمیایی همچنین جهت آغشته سازی بکار می رود.