فرمالین 42%

فرمالین محلول شفاف و بدون رنگ محلول 37 تا 50 درصد گاز فرمالدئید در آب است. فرمالین به عنوان یک ماده پرمصرف در صنایع شیمیایی، رنگ سازی ، رزین سازی و بعنوان ماده ضدعفونی کننده در بیمارستان ها، مراکز دامداری، مکان‌های عمومی آلوده، صنعت شکر، شوینده‌های بهداشتی و دیگر محصولات به کار برده می شود. […]

فرمالین 37%

فرمالین محلول شفاف و بدون رنگ محلول 37 تا 50 درصد گاز فرمالدئید در آب است. فرمالین به عنوان یک ماده پرمصرف در صنایع شیمیایی، رنگ سازی ، رزین سازی و بعنوان ماده ضدعفونی کننده در بیمارستان ها، مراکز دامداری، مکان‌های عمومی آلوده، صنعت شکر، شوینده‌های بهداشتی و دیگر محصولات به کار برده می شود. […]