چسب اسپری کد 411

چسب اسپری فوری با قدرت چسبندگی بالا-غیر قابل اشتعال جهت مصارف مبلمان، ابر، پارچه و اسفنج