چسب 810 چوب دبه 22 كيلویی

چسب چوب استاندارد-چسب با قدرت چسبندگی بسیار قوی و مقاومت رطوبتی بسیارزیاد