چسب 810 چوب دبه 7کیلویی

چسب چوب استاندارد-چسب با قدرت چسبندگی بسیار قوی و مقاومت رطوبتی بسیارزیاد