چسب 811 صحافي دبه 22 كيلویی

چسب صحافی برپایه پلی وینیل استات- دارای فیلم شفاف و کشسان برای چسباندن انواع کاغذ، مقوا و کارتن