چسب 821 پاركت ـ دبه بزرگ

چسب پارکت برپایه پلیمرهای پایه آبی- چسب با قدرت چسبندگی قوی و مقاومت رطوبتی مناسب-دارای فیلم مات و کرم رنگ برای چسباندن پارکت و کفپوش­های چوبی