چسب 836سلفون – دبه بزرگ

چسب سلفون برپایه پلیمرهای پایه آبی- چسب با قدرت چسبندگی قوی مناسب برای چسباندن انواع کاغذ،مقوا،کارتن به یکدیگر و روکشهای پلاستیکی-دارای فیلم شفاف و چسبناک