چسب 884 روکش چوب ـ دبه 22 كيلویی

چسب روکش HPL با قدرت چسبندگی بسیار قوی و مقاومت رطوبتی بسیارزیاد- دارای فیلم شفاف و بی رنگ