چسب های پایه حلالی

چسب های پایه حلالی

چسب 102 موكت ـ گالن

چسب برپایه پلی استایرن بوتادی ان (SBR) با قدرت چسبندگی بالا برای چسباندن انواع موکت، پارچه، اسفنج منسوج، تکسون و غیره

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 102 موكت ـ قوطي

چسب برپایه پلی استایرن بوتادی ان (SBR) با قدرت چسبندگی بالا برای چسباندن انواع موکت، پارچه، اسفنج منسوج، تکسون و غیره

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 101 موكت – حلب

چسب برپایه پلی استایرن بوتادی ان (SBR) با قدرت چسبندگی بالا برای چسباندن انواع چرم، موکت، پارچه، اسفنج منسوج، تکسون و غیره

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 102 موكت ـ حلب

چسب برپایه پلی استایرن بوتادی ان (SBR) با قدرت چسبندگی بالا برای چسباندن انواع موکت، پارچه، اسفنج منسوج، تکسون و غیره

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 101 موكت – قوطي

چسب برپایه پلی استایرن بوتادی ان (SBR) با قدرت چسبندگی بالا برای چسباندن انواع چرم، موکت، پارچه، اسفنج منسوج، تکسون و غیره

ادامه مطلب »