محصولات

چسب های پایه حلالی

چسب 515 صنعتي – قوطی ربعي

چسب صنعتی برپایه پلی کلروپرن(CR) با قدرت چسبندگی بالا و زمان خشک شدن طولانی جهت مصارف مختلف بویژه کفاشی برای چسباندن انواع چرم، لاستیک، تکسون

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 505 كفاشي ـ حلب

چسب کفاشی سرد برپایه پلی کلروپرن(CR) با قدرت چسبندگی بسیار بالا و زمان خشک شدن طولانی برای چسباندن انواع چرم، لاستیک، تکسون و غیره

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 505 كفاشي ـ گالن

چسب کفاشی سرد برپایه پلی کلروپرن(CR) با قدرت چسبندگی بسیار بالا و زمان خشک شدن طولانی برای چسباندن انواع چرم، لاستیک، تکسون و غیره

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 501 كفاشي ـ حلب

چسب کفاشی گرم برپایه پلی کلروپرن(CR) با قدرت چسبندگی بسیار بالا و زمان خشک شدن کوتاه برای چسباندن انواع چرم، لاستیک، تکسون و غیره

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 501 كفاشي ـ گالن

چسب کفاشی گرم برپایه پلی کلروپرن(CR) با قدرت چسبندگی بسیار بالا و زمان خشک شدن کوتاه برای چسباندن انواع چرم، لاستیک، تکسون و غیره

ادامه مطلب »