محصولات

چسب صنعت چاپ و بسته بندی

چسب 812 صحافی

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 812 با غلظت بالا بر پایه پلیمرهای امولسیونی وینیل_ اکریلیک ، دارای چسبندگی بسیارقوی می باشد و

ادامه مطلب »
چسب پارکت

چسب 821 پارکت

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب  پارکت چوب 821 با غلظت مناسب بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی که فیلم

ادامه مطلب »
چسب صنعت چاپ و بسته بندی

چسب 836 سلفون

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 836 با غلظت بالا بر پایه رزین های اکریلیک، دارای چسبندگی قوی می باشد و پس از

ادامه مطلب »
چسب صنعت چاپ و بسته بندی

چسب 837 سلفون

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 837 با غلظت متوسط بر پایه رزین های اکریلیک، دارای چسبندگی قوی می باشد و پس از

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 884 روکش چوب

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب روکش 884 با غلظت بالا بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی و مقاومت به رطوبت

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 885 روکش

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب روکش 885 با غلظت متوسط بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی و مقاومت به

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 888 پست فرمینگ روکش

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب پست فورمینگ روکش HPL پایه آب، با غلظت متوسط آماده برای مصرف بوده و نیازی به رقیق

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 889 پست فرمینگ روکش

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب پست فورمینگ روکش HPL پایه آب، با غلظت پایین آماده برای مصرف بوده و نیازی به رقیق

ادامه مطلب »

UFC 70%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات اوره فرمالدهید تغلیظ شده ، یک محلول شفاف ویسکوز است که شامل اوره و فرمالدهید و مقدار کمی

ادامه مطلب »

UFC 85%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات اوره فرمالدهید تغلیظ شده ، یک محلول شفاف ویسکوز است که شامل اوره و فرمالدهید و مقدار کمی

ادامه مطلب »