محصولات

چسب های پایه آبی

چسب 808 چوب -دبه 7کیلویی

چسب چوب درجه یک با غلظت بالا-چسب با قدرت چسبندگی بسیار قوی و مقاومت رطوبتی بسیارزیاد-دارای فیلم شفاف و بی رنگ مورد استفاده در صنایع

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 804 دبه 22 كيلویی

چسب چوب برای چسباندن انواع فرآورده های چوبی، کاغذ، دیوارهای پیش ساخته،اختلاط با رنگ پلاستیک و سیمان جهت آماده سازی سطوح ساختمانی

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 804 دبه 7کیلویی

چسب چوب برای چسباندن انواع فرآورده های چوبی، کاغذ، دیوارهای پیش ساخته،اختلاط با رنگ پلاستیک و سیمان جهت آماده سازی سطوح ساختمانی

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 803 ـدبه 22 كيلویی

چسب با قدرت چسبندگی خوب و مقاومت به رطوبتی پایین-دارای فیلم مات برای چسباندن انواع فرآورده های چوبی، کاغذ، دیوارهای پیش ساخته و اختلاط با

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 803 دبه 7کیلویی

چسب با قدرت چسبندگی خوب و مقاومت به رطوبتی پایین-دارای فیلم مات برای چسباندن انواع فرآورده های چوبی، کاغذ، دیوارهای پیش ساخته و اختلاط با

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 802 دوبل دبه 22 كيلویی

چسب چوب با قدرت چسبندگی قوی و مقاومت به رطوبت مناسب-دارای فیلم نیمه مات مورد استفاده در صنایع چوب،مبلمان،دکوراسیون و اتصال صفحات نئوپان و MDF

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 802 دوبل دبه 7کیلویی

چسب چوب با قدرت چسبندگی قوی و مقاومت به رطوبت مناسب-دارای فیلم نیمه مات مورد استفاده در صنایع چوب،مبلمان،دکوراسیون و اتصال صفحات نئوپان و MDF

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 802 دوبل دبه 4 کيلويي

چسب چوب با قدرت چسبندگی قوی و مقاومت به رطوبت مناسب-دارای فیلم نیمه مات مورد استفاده در صنایع چوب،مبلمان،دکوراسیون و اتصال صفحات نئوپان و MDF

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 801 چوب ـ دبه 22کیلویی

چسب چوب درجه یک-چسب با قدرت چسبندگی بسیار قوی و مقاومت به رطوبت بالا-دارای فیلم شفاف و بی رنگ مورد استفاده در صنایع چوب،مبلمان،دکوراسیون و

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 801 چوب ـ دبه 7کیلویی

چسب چوب درجه یک-چسب با قدرت چسبندگی بسیار قوی و مقاومت به رطوبت بالا-دارای فیلم شفاف و بی رنگ مورد استفاده در صنایع چوب،مبلمان،دکوراسیون و

ادامه مطلب »
چسب های پایه آبی

چسب 801 چوب ـ دبه 4کيلوئي

چسب چوب درجه یک-چسب با قدرت چسبندگی بسیار قوی و مقاومت به رطوبت بالا-دارای فیلم شفاف و بی رنگ مورد استفاده در صنایع چوب،مبلمان،دکوراسیون و

ادامه مطلب »