UFC 85%

UFC 85% محصول تولیدی این شرکت در بشکه 220 لیتری و تانکر 25 تنی عرضه می گردد.

UFC 75%

UFC با ترکیب درصدهای 65%-75% و 85% مایع شفاف با پایداری بالاست که از ترکیب شیمیایی فرمالدئید، اوره و مقدار کمی آب تشکیل شده است.این محصول در تولید رزینهای اوره فرمالدئید و اوره ملامین فرمالدئید به کار برده می‌شود. UFC 75% محصول تولیدی این شرکت به صورت تانکر 25 تنی عرضه می گردد