چسب های پایه حلالی

چسب موکت

چسب 101 موكت

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب موکت 101 دارای نشان ملی استاندارد ایران با غلظت مناسب بر پایه  پلی کلروپرن می باشد. دارای

ادامه مطلب »
چسب موکت

چسب 102 موكت

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب موکت 102 دارای نشان ملی استاندارد ایران با غلظت مناسب بر پایه پلی استایرن بوتادین می باشد. دارای

ادامه مطلب »
چسب مصارف عمومی

چسب 103 آهن

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب آهن 103 با غلظت مناسب بر پایه پلی استایرن بوتادین می باشد. دارای قدرت چسبندگي متوسط، زمان

ادامه مطلب »
چسب سراجی

چسب 401 سراجي

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 401 بر پایه ی پلی کلروپرن آماده برای مصرف بوده، دارای قدرت چسبندگی  اولیه و نهایی بسیار

ادامه مطلب »
چسب کفاشی

چسب 501 کفاشی

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 501 بر پایه ی پلی کلروپرن آماده برای استفاده می باشد. این چسب قدرت  چسبندگی اولیه و

ادامه مطلب »
چسب عایق الاستومری

چسب 504 عایق الاستومری

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 504 بر پایه ی پلی کلروپرن آماده برای مصرف بوده، مقاوم در مقابل پرتو ماوراء بنفش، دارای

ادامه مطلب »
چسب کفاشی

چسب 505 کفاشی

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب کفاشی 505 بر پایه ی پلی کلروپرن آماده برای مصرف می باشد. این چسب دارای قدرت چسبندگی اولیه

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت حلالی

چسب 506 پست فرمینگ روکش

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب پست فورمینگ روکش HPL بر پایه ی پلی کلروپرن با قدرت چسبندگی بسیار زیاد  و مقاومت حرارتی بالا،

ادامه مطلب »
چسب کفاشی

چسب 515 صنعتی

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 515 بر پایه ی پلی کلروپرن آماده برای استفاده می باشد. این چسب دارای  قدرت چسبندگی زیاد، مقاومت

ادامه مطلب »
چسب مصارف عمومی

چسب 601 مصارف عمومی

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 601 بر پایه ی پلی کلروپرن آماده برای مصرف بوده، دارای قدرت چسبندگی بسیار زیاد و مقاومت حرارتی

ادامه مطلب »