چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 802 دوبل

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب چوب 802 بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی و مقاومت به رطوبت کم می

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 807 روکش کاغذ

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 807  بر پايه پلي وينيل استات با قدرت چسبندگی خوب كه پس از خشك شدن فيلم آن

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 884 روکش چوب

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب روکش 884 با غلظت بالا بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی و مقاومت به رطوبت

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 885 روکش

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب روکش 885 با غلظت متوسط بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی و مقاومت به

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 888 پست فرمینگ روکش

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب پست فورمینگ روکش HPL پایه آب، با غلظت متوسط آماده برای مصرف بوده و نیازی به رقیق

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 889 پست فرمینگ روکش

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب پست فورمینگ روکش HPL پایه آب، با غلظت پایین آماده برای مصرف بوده و نیازی به رقیق

ادامه مطلب »