چسب چوب

چسب 810 چوب

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب چوب 810 دارای نشان ملی استاندارد ایران با درصد مواد جامد بالا بر پایه پلی وینیل استات

ادامه مطلب »

چسب 811 صحافي

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 811 با غلظت بالا بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی می باشد و پس

ادامه مطلب »
چسب صنعت چاپ و بسته بندی

چسب 812 صحافی

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 812 با غلظت بالا بر پایه پلیمرهای امولسیونی وینیل_ اکریلیک ، دارای چسبندگی بسیارقوی می باشد و

ادامه مطلب »
چسب پارکت

چسب 821 پاركت

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب  پارکت چوب 821 با غلظت مناسب بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی که فیلم

ادامه مطلب »
چسب صنعت چاپ و بسته بندی

چسب 836 سلفون

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 836 با غلظت بالا بر پایه رزین های اکریلیک، دارای چسبندگی قوی می باشد و پس از

ادامه مطلب »

چسب 837 سلفون

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 837 با غلظت متوسط بر پایه رزین های اکریلیک، دارای چسبندگی قوی می باشد و پس از

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 884 روکش چوب

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب روکش 884 با غلظت بالا بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی و مقاومت به رطوبت

ادامه مطلب »
چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 885 روکش

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب روکش 885 با غلظت متوسط بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی، دارای چسبندگی قوی و مقاومت به

ادامه مطلب »