چسب صنعت تولید صفحه کابینت

چسب 889 پست فرمینگ روکش

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب پست فورمینگ روکش HPL پایه آب، با غلظت پایین آماده برای مصرف بوده و نیازی به رقیق

ادامه مطلب »

UFC 70%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات اوره فرمالدهید تغلیظ شده ، یک محلول شفاف ویسکوز است که شامل اوره و فرمالدهید و مقدار کمی

ادامه مطلب »

UFC 85%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات اوره فرمالدهید تغلیظ شده ، یک محلول شفاف ویسکوز است که شامل اوره و فرمالدهید و مقدار کمی

ادامه مطلب »

فرمالین 42%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات فرمالدهید، ساده ترین عضو گروه آلدئیدها بوده و فرمول شیمیایی آن HCHO می باشد. فرمالدهید با اینکه در

ادامه مطلب »

فرمالین 37%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات فرمالدهید، ساده ترین عضو گروه آلدئیدها بوده و فرمول شیمیایی آن HCHO می باشد. فرمالدهید با اینکه در

ادامه مطلب »