جستجو

واحد تولید پودر رزین اوره فرمالدئید (Samino 800)

واحد تولید پودر رزین اوره فرمالدئید (سامینو 800)

مجهز به سه رآکتور با ظرفیت تولید روزانه ۲۵ تن رزین اوره فرمالدئید پودری

مجهز به دانش و تکنولوژی پیشرفته تحت لیسانس کشور آلمان

داشتن نام تجاری پودر سامینو ۸۰۰

samino 800