جستجو

فرمالین

فرمالین 37%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات فرمالدهید، ساده ترین عضو گروه آلدئیدها بوده و فرمول شیمیایی آن HCHO می باشد. فرمالدهید با اینکه در

ادامه مطلب »

فرمالین 42%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات فرمالدهید، ساده ترین عضو گروه آلدئیدها بوده و فرمول شیمیایی آن HCHO می باشد. فرمالدهید با اینکه در

ادامه مطلب »