جستجو

چسب کفاشی

چسب های پایه حلالی

چسب 501 کفاشی

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 501 بر پایه ی پلی کلروپرن آماده برای استفاده می باشد. این چسب قدرت  چسبندگی اولیه و

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 505 کفاشی

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب کفاشی 505 بر پایه ی پلی کلروپرن آماده برای مصرف می باشد. این چسب دارای قدرت چسبندگی اولیه

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 515 صنعتی

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب 515 بر پایه ی پلی کلروپرن آماده برای استفاده می باشد. این چسب دارای  قدرت چسبندگی زیاد، مقاومت

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 701 پی یو

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب کفاشی بر پایه پلی یورتان با قدرت چسبندگی عالی که بطور ویژه برای اتصال همه ی انواع

ادامه مطلب »
چسب های پایه حلالی

چسب 733 پی یو

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات چسب کفاشی با غلظت بالا بر پایه پلی یورتان با قدرت چسبندگی بسیار زیاد که بطور ویژه برای اتصال

ادامه مطلب »