جستجو

UFC

UFC 70%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات اوره فرمالدهید تغلیظ شده ، یک محلول شفاف ویسکوز است که شامل اوره و فرمالدهید و مقدار کمی

ادامه مطلب »

UFC 85%

مشخصات کاربرد اطلاعات فنی بسته بندی مشخصات اوره فرمالدهید تغلیظ شده ، یک محلول شفاف ویسکوز است که شامل اوره و فرمالدهید و مقدار کمی

ادامه مطلب »