جستجو

واحد تولید فرمالین و UFC

واحد تولید فرمالین و UFC

در این واحد با استفاده از بهترین تکنولوژی های روز دنیا و در بهترین شرایط کنترلی، فرایند تبدیل متانول به فرمالین و UFC انجام می پذیرد.

در این فرایند اکسیداسیون متانول در حضور هوای اضافی و کاتالیست اتفاق می افتد. اکسیداسیون متانول تقریباً به طور کامل انجام می شود و با جذب فرمالدهید در برج های جذب، محلول فرمالدئیدی با غلظت و مشخصات مطلوب به دست می آید.

در این واحدها، همچنین با تغییر شرایط کار و تزریق محلول اوره به برج های جذب، محلول UFC با غلظت مورد نیاز و بهترین کیفیت به دست می آید.

UFC

اوره فرمالدهید تغلیظ شده ، یک محلول شفاف ویسکوز است که شامل اوره و فرمالدهید و مقدار کمی آب می باشد.

این ماده بالاترین غلظت اوره فرمالدهید تجاری موجود را به شکل ماده ای که استفاده از آن برای چندین صنعت آسان باشد فراهم می کند.

این ماده یک واسطه شیمیایی است که برای بسیاری از مشتقات دیگر بر مبنای محلول اوره فرمالدهید استفاده می شود.

فرم اوره یا اوره فرمالدهید یک محلول شفاف و بی رنگ بوده که حاصل از انحلال گاز فرمالدئید در محلول آب اوره و در شرایط خاص از نظر محیط واکنش تولید می گردد. ویسکوزیته این محصول از ویسکوزیته فرمالین بالاتر می باشد. فرم اوره به دلیل پایدار بودن با وجود درصد بالاي فرمالدهید و درصد جامدات بالا در صورت زمان انبارش طولانی به سهولت قابل نگهداري می باشد و درصد کم آب در این ترکیب باعث کاهش هزینه حمل ونقل می گردد.

فرم اوره (  UFC ) بصورت بشکه هاي 220 لیتري و تانکرهاي 20 – 25 تنی حمل و نقل می شود.

فرم اوره %85 در محیط بالاي صفر درجه و پایین تر از 45 درجه سانتیگراد و نیز PH بالاي 6.5 به همراه تهویه مناسب نگهداري می شود و باید دور از مواد اسیدي و اکسیدزا قرار داده شود.

فرم اوره جایگزین بسیار مناسبی براي فرمالین است.این ماده در دماي محیط پایدار است .

فرم اوره نیاز به پایدار کننده ندارد و تا ماهها خواص خود را حفظ می کند.

زمان ذخیره سازی طولانی، مقدار solid زیاد ، سیالیت مناسب ، مقدار آب کم و شفافیت آن ، آنرا به عنوان یک ماده واسطه شیمیایی عالی برای اهداف شیمیایی/ صنعتی  قرار داده است.

در اغلب موارد که اوره و فرمالدهید مورد نیاز هستند UFC می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

UFC 85

کاربرد ها :

 • در تهیه کودهای اوره :

به عنوان Anti-caking عمل می کند و از تشکیل کیک اوره جلوگیری می کند

باعث افزایش استحکام گرانول ها شده و از خرد شدن آنها جلوگیری می کند

ابعاد ذرات تشکیل شده را یکنواخت می کند

نیاز به اسپری مجدد بر روی گرانول ها وجود ندارد

سبب می شود مواد به آرامی داخل خاک آزاد شده و وارد خاک گردند و از این طریق عمر مفید کود را افزایش می دهند

 • در ساخت رزین های اوره فرمالدهید

UFC 70

کاربرد ها :

 • رزین های مایع اوره فرمالدهید
 • رزین های UF پودری

مشخصات:

UFC 70

UFC 85

Physical properties

Liquid

Form of Supply

Clear

Appearance

70.0 +- 1.0

85.0 +- 1.0

Solid Matter (%b.w)

50.0 +- 1.0

60.0 +- 1.0

Formaldehyde (%b.w)

20.0 +- 1.0

25 +- 1.0

Urea (%b.w)

Balance

Water

7-9 (adjustable to specific need )

PH

1.260-1.265

1.325-1.330

Density (20 0C , Kg /Lit )

Beyond 3 months

Stability Point

فرمالین:

فرمالدهید، ساده ترین عضو گروه آلدئیدها بوده و فرمول شیمیایی آن HCHO می باشد. فرمالدهید با اینکه در دماي اتاق به صورت گاز است، اما در آب به خوبی حل می شود.
فرمالدئید معمولا به صورت محلول آبی 37 درصد به نام فرمالین شناخته و عرضه می شود. فرمالدئید در آب پلیمریزه شده، شامل مونومرهاي کوچک HCHOمتصل به هم است. معمولاً فرمالین داراي درصد اندکی متانول براي محدود کردن پلیمریزاسیون است. فرمالدئید خواصی مانند سایر آلدهیدها دارد.

بسته بندی و حمل و نقل فرمالین به صورت دبه 20 لیتری ، بشکه 220 لیتری و تانکر 20-25 تنی می باشد.

 • به عنوان یک ماده پیش سازنده درساخت بسیاری از ترکیبات کاربرد دارد:
 1. تولید رزین ها:

 • رزین اوره فرمالدهید
 • رزین ملامین فرمالدهید
 • رزین فنول فرمالدهید

 1. در تولید مواد شیمیایی همچون پنتااریتریتول ، هگزامین،پارافرمالدهید ،MDI، … نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
 2. محلول ضدعفونی کننده (به علت از بین بردن بیشتر باکتری ها)
 3. جهت نگهداری نمونه های بیولوژیکی

مشخصات :

Formalin 42%

Formalin 37%

Physical properties

Liquid

Form of Supply

Clear , Colorless

Appearance

42.0 +- 0.5

37.0 +- 0.5

Formaldehyde (%b.w)

Adjustable (0.8 to Customer need)

Adjustable (0.8 to Customer need)

Methanol (%b.w)

Balance

Water

7-9 ( Adjustable to specific need )

PH

Nill

Iron